Translate

torsdag 10. oktober 2013

Øyenes fjellverden – Trolltind på Kågen.

Kågen har også sin Trolltind, om enn ikke så ruvende og kjent som Trolltind på Arnøya.
Trolltind på Arnøya har sin tv-mast, Trolltind på Kågen sitt steintroll. For den observante veifarende kan steintrollet sees fra veien på strekninga mellom Storelva og Hamneset. Høyt oppe i den stupbratte fjellsida, like under toppen,  står trollet. En skulle nesten tro det var et menneske som sto der.
Trolltind på Kågen er et ”raskt toppturmål”. Den 685 meter høye toppen kan  lett bestiges som en ettermiddagstur eller formiddagstur.
Turen starter der Storbuktelva renner under Fv866, noen hundre meter sør for brua over til Skjervøya. Det letteste er å følge anleggsveien oppover Storbuktdalen for så å krysse Storbuktelva like nedenfor dammen til vannverket. Hvis det er mye vann i elva, kan det lønne seg å følge elva et stykke inn på myrflatene vest for demninga før man krysser.
Alternativt kan man velge å gå opp på sørsida av Storbuktelva, men vil da møte et totalt stiløst terreng. Terrenget her er likevel greit å gå i.
Etter kryssing av Storbuktelva nedenfor demninga ser vi ruta opp mot toppen. Den nordvendte fjellsida virker bratt på avstand, men viser seg etter hvert å være grei å ta seg opp i. Enkelte steder følges en slags sti (her har det gått folk før), og noen steder er det bygd små varder for å vise vei. I de bratteste partiene er det lettest å gå der gress og lyng har funnet feste, for utenom disse områdene ligger ikke alltid steinene i ro når man trår på dem.
Toppen av Trolltind er markert med en liten varde uten bok.
På vei ned kan det være verdt å legge turen bort til slukten (Trolltindrenna, som noen kaller den) som går ned mot fylkesveien. Ikke for å finne en alternativ vei ned, men for å studere den spesielle hvite søylen som står midt i slukten. Et lite geologisk fenomen der en hardere  bergart er blitt stående, etter at bløtere bergarter omkring er slitt ned gjennom tusener av år.

Trolltind sett fra nord. Ruta opp til toppen følger ryggen midt i bildet.

Ryggen før siste del av oppstigninga. Terrenget er ganske lett å ta seg fram i.Fra toppen av Trolltind er det god utsikt vestover mot Storsandnestind


Tre hundre meter under toppen finner vi slukten med den hvite bergsøyla.

Et skarpt blikk vil se trollgubben på Trolltind høyt oppe i fjellsida   

Ruta mot toppen

Viktig om turen til Trolltind
Kartblad 1634-1 Rotsundet
Kartblad 183 Lyngen i Kartverkets nye serie
Fordel med gode terrengsko.
Turens lengde: ca 6 km
Tid: ca 2,5-3 timer