Translate

mandag 25. august 2014

Øyenes fjellverden – Blåtinden på Kågen.

Så ruvende mektig – og likevel så anonym.  Vest for karakteristiske Maursundtinden (1099 m.o.h.), bokstavelig talt i skyggen, reiser det seg en loddrett vegg.
Blåtindens ryggrad!

Blåtinden fra Maursunddalen

Ingen annen topp på Kågen har en så loddrett og høy vegg under seg.
En stein vippes over kanten fra toppen, og det telles til fire sekunder før lyden av stein mot stein høres langt der nede.
Men det er vestover Blåtinden vender seg. Mot Vorterøya, Follesøyene og Lyngen. Mykere på denne sida, med en høy krage av gresskledd bakke. Likevel bratt!
Under gunstige forhold, burde den mellom 35 og 40 grader bratte vestskråningen ha mye å by en vinterlig toppturentusiast.
Som toppturmål er Blåtinden lite omtalt. Lang innmarsj må nok ta mye av skylda for det.
Lettest er det å benytte båtskyss vestover fra Maursund, med startsted fra Jektsetet like nord for Lillesandnes. På sørsida av Jektsetelva går det en tydelig og god sti (sauesti), som følger elva til godt over tregrensen. Så er det bare å legge kursen mot skaret mellom Blåtinden og toppen merket  1013. Fra skaret åpner det seg mot øst og sør med utsikt ned i Maursunddalen, over mot Maursundtind og Søndre Kågtind, og Høgfjellet i øst. Terrenget hit er lett å bevege seg i. Litt steinur, men mest gressbakker – og vann kommer det ut av fjellet her oppe.

Fra skaret mellom 1013 og Blåtinden.
I øst, omtrent rett under sola sees Gjøvarden


Fra skaret følges ryggen opp mot toppen av Blåtinden (985 m.o.h.).
Luftig, men med fast berg å gå på. Blir det for luftig å gå ryggen, er det mulig å trekke ned i sida på vestsida av eggen, men da må det beregnes en del ur og løs stein.
Toppen er flat og et fantastisk sted å oppholde seg i fint vær. Rundt kneiser alle de høyeste toppene på Kågen, med Kågtinden lengst i nord. Nå er det også bygget en varde på toppen (2014), og hvis noen føler seg kallet, bør det legges en bok der.

Blåtinden har fått sin vardeVille, mektige Blåtind.


Turen ned kan gjøres samme vei som opp, eventuelt ned i botnen av Maursunddalen
(se kart for rutevalg 2).
Hvis dette velges, må man være oppmerksom på at mye av terrenget her består av løs grus.
Vær forsiktig med snøflakene da disse kan gi overraskende dårlig feste, selv midt på sommeren.

Rutevalg 1Rutevalg 2


Viktig om turen:
Kartblad 1634-1 Rotsundet
evt. Lyngen 183 (Kartverkets nye kartserie).
Turens lengde:
Rutevalg 1:Fra Jektsetet og tilbake samme vei, ca 6,5 km t/r.
Rutevalg 2: Fra Jektsetet med retur ned Maursunddalen, ca 8,3 km.
Tid: 1,5 – 2 timer fra Jektsetet til toppen.
Gode sko.
Kart, kompass og evt. GPS

fredag 1. august 2014

Øyenes fjellverden – Redotinden på Kågen.

I tursammenheng er Redotind på Kågen lite omtalt. Den 848 meter høye toppen ligger midt mellom to ruvende tusenmetere, Kågtind (1228 m..o.h.) og Storsandnestind (1097 m.o.h.).
Redotind er et trivelig bekjentskap med innblikk i deler av Kågen der få ferdes.


Redotindens høyeste topp skaper en flott profil i blåttt desemberlys


Redotinden består egentlig av to adskilte topper med hver sin varde. Fra den laveste (820 m.o.h) er utsikten ned mot Skjervøya og Kvænangen upåklagelig. Om  utsikten fra den høyeste toppen (848 m.o.h.) ikke er like spektakulær som fra Kågtind, er sikten mot ytre deler av Lyngen, Karlsøya og Arnøya fin på godværsdager.
Turen mot Redotind starter der Storbuktelva renner under Fv866, noen hundre meter sør for brua over til Skjervøya. Det letteste er å følge anleggsveien oppover Storbuktdalen for så å krysse Storbuktelva like nedenfor dammen til vannverket. Hvis det er mye vann i elva, kan det lønne seg å følge elva et stykke inn på myrflatene vest for demninga før man krysser.
Alternativt kan man velge å gå opp på sørsida av Storbuktelva, men vil da møte et totalt stiløst terreng. Terrenget her er likevel greit å gå i. Istedenfor å følge ryggen opp under Trolltind, settes kursen mot sørvest (se kart) opp ryggen mot Redotind. Den ca 1,5 km lange ryggen er lett å gå, og ikke spesielt luftig. På turen opp mot Redotinden ser vi ned på det irrgrønne Fjellvannet..
I bakgrunnen hever Storsandnestind seg mot himmelen med sin karakteristiske
topp.
I ca 700 meters høyde flater terrenget ut. En og en 
halv kilometer lenger vest sees nå den høyeste av Redotindens to topper. Noen hundre meter opp til venstre stikker varden på den laveste toppen opp. Terrenget her oppe er steinete, men greit å ta seg fram i.


Fra den laveste toppen på Redotinden er det god utsikt ned på
Trolltinden (til høyre for varden) og Skjervøya

Turen ned følger samme vei som opp.
Turen opp til Redotind kan også gjennomføres på ski. Ryggen opp fra Storbuktdalen er grei å gå opp, med et litt bratt part mellom 600 og 700 meters høyde. Nedkjøring samme vei. Det stadig økende antall skiturister som besøker området, benytter seg ofte av Redotind som en mellomtopp før turen går videre ned fjellsida mot Bruttodalen og opp på Kågtind. Disse går ofte opp fra vestsida av Kågen.Viktig om turen til Redotinden:
Kartblad 1634-1 Rotsundet
Kartblad 183 Lyngen i Kartverkets nye serie
Fordel med gode terrengsko /fjellsko.
Vann bør medbringes.

Turens totale lengde: ca 11 km
Tid: ca 4 – 4,5 timer