Translate

onsdag 19. september 2012

Øyenes fjellverden – Turen fra Storstein til Lutberg (eller omvendt)
En populær tur for mange skjervøyværinger er turen langs vestersida av Kågen, fra Storstein til Lutberg – eller motsatt.
En vakker tur gjennom et variert landskap, fra villmark til gammelt kulturlandskap. Store deler av turen går faktisk gjennom områder der familier har funnet sitt utkomme i flere hundre år.  I dag er det ingen fastboende på vestersida av Kågen. Eiendommene benyttes kun til rekreasjon.
Turen mellom Storstein og Lutberg er en tur de fleste i normalt god form kan gjennomføre.
Beste tid er fra midten av mai til slutten av oktober.
Terrenget er lettgått og krever stort sett ikke annet enn gode joggesko (eller støvler hvis det er vått).

Man kan enten velge å starte turen.på Lutberg  (34W 0493683  7757244) , turens sydligste  punkt , eller fra Storstein (34 W 0494049 7769496),  fergeleiet nord på Kågen.  Det som kan være av betydning for valg av startsted, er tidspunktene for flo og fjære. Ved fjære sjø er strekninga Lille Sandnes - Novaelva betydelig lettere å gå. Da legges turen helt nede i fjæresteinene. Alternativet er adskillig mer kronglete, med sti gjennom krattskogen. I berget like vest for Novaelva er det satt opp stige og tau for å gjøre passeringa av dette partiet lettere ved flo sjø.
Underveis mellom Storstein og Lutberg krysses en del bekker/elver som i perioder kan ha ganske høy vannstand.Over disse har Kågen grunneierlage lagt bruer.Mellom Vittnes og Nyvoll

Turen fra Storstein kan by på overraskelser.
Som her, et cruiseskip på vei sørover gjennom Kågsund.
Det enorme fartøyet fyller godt opp i Kågsundet.
Nyvoll  på vestersida av Kågen.
Her settes mange skiturister i land for å bestige Kågtinden.
Eieren av hytta på Nyvoll, Edgar Olsen, har lagt lagt ut ei bok
der alle som kommer innom kan skrive en hilsen.
Brua over Buktaelva fra Sandnesdalen
Den gamle ferdselsveien mellom Storsandnes og Maursund.
 Her gikk ungene fra Storsandnes til Maursund for å komme seg på skolen.
Turen mellom Lille Sandnes og Nova gjøres best på fjære sjø.
Ved flo sjø må en opp i skogen for å følge stien. I berget like vest for Novaelva
 er det satt opp stige og tau for å gjøre passeringa av dette partiet lettere.
Stien fra Lutberg går inn ved garasjen i enden av veien.

Rutevalg

Viktig om turen:
Kartblad 1635 – 2 Arnøya
Kartblad 1634 – 1 Rotsundet
Stien er bare delvis merket, men er de fleste steder svært lett å følge og har stort sett en naturlig trase langs fjæra. Rasteplass finnes der en måtte føle behov. Vannet i bekker og elver er reint og fjæra er full av rekved.
Turens lengde er ca 18,7 km. og tar mellom 5 og 7 timer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar