Translate

fredag 21. september 2012

Øyenes fjellverden – Taskebyhalvøya.


De som har gått turen anbefaler den. Turen rundt Taskebyhalvøya er en tur for den glade turgåer. Lettgåtte stier gjennom variert terreng. I tørt vær kan den uten problemer gjennomføres i lette joggesko, kanskje også som et spennende alternativ for dem som sverger til joggeturer til Engnes på Skjervøya.
Turbeskrivelsen starter fra nordøstenden av Storvatnet på Taskebyhalvøya. Her er det mulighet for parkering langs veien som fører over til Sandvågen. Stien er markert med et pilskilt som viser vei til Fjellvang. En tydelig sti snor seg oppover i åsen. Omtrent femti meter fra Fjellvang-hytta  tar man av til høyre og følger en litt mindre brukt, men fortsatt tydelig  sti opp mot toppen av  åsen. Et lettgått terreng i fin bjørkeskog. Ved et lite tjern på toppen av åsen går stien nedover mot bebyggelsen i Store Taskeby. Stien er ikke alltid like tydelig, så det er lurt å følge litt med her.
Men retningen er klar og terrenget lettgått, så det byr ikke på problemer om den umerkete stien forsvinner av og til.Der ferdselen er liten skjules stien fort av høstfarget lyng og gress


Fra toppen av Taskebyåsen leder stien 
gjennom skogen til bebyggelsen i Store TaskebyFra parkeiringsplassen på vei-enden i Store Taskeby  følges traktorveien ut mot Seternes.
Veien er av ganske ny opprinnelse, og går nå nesten fram til Seternes.
Fra Seternes følges stien videre.

Ferdselen på denne stien er nok ikke stor, så stien er ikke alltid like tydelig.
Ytterst på Taskebyneset  dreier stien sørover mot Lille Taskeby og Sandvågen.
Herfra blir den tydelig og velbrukt. Fra hyttene i Lille Taskeby går det traktorvei mot Sandvågveien

Ved Oterstokken mellom Store Taskeby og  Seternes kan en finne ly for
uvær under to store steiner. Her er tørt rom for både bål og hvile.


Seternes var tidligere bebodd. I dag er plassen et velstelt rekreasjonssted
for flere familier.


Ytterst på Taskebyhalvøya ligger fyrlykta.
Her finnes mange gode rasteplasser som gir ly for vind og vær.

Lille Taskeby viser seg fram med ei fantastisk sandstrand
som innbyr til bading. 
Starter turen her, går man i motsatt retning av turbeskrivelsen

Taskebyneset er fra sommeren 2015 et turmål i Ut i NORD.
Postrør med kodekort er festet på fyret.Rutevalg
Viktig om turen:
Kartblad 1634 – 1 Rotsundet.
Kartblad 1734 - 4 Nordreisa
Turens har tre alternative startpunkt:
- Fra den lille parkeringsplassen i nordøstenden av Storvatnet på Taskebyhalvøya (pilskilt til Fjellvang).
- Ved parkeringa til hyttene i Lille Taskeby (pilskilt merket Seternes og Berglund) langs veien mot Sandvågen. Starter turen her, går man motsatt turbeskrivelsen.
- Fra parkeringsplassen på vei-enden i Store Taskeby.
Turens lengde: ca 7,6 km
Tid: På denne turen bør dagen benyttes. Her er mye å oppleve, av flora så vel som fauna. 


onsdag 19. september 2012

Øyenes fjellverden – Turen fra Storstein til Lutberg (eller omvendt)
En populær tur for mange skjervøyværinger er turen langs vestersida av Kågen, fra Storstein til Lutberg – eller motsatt.
En vakker tur gjennom et variert landskap, fra villmark til gammelt kulturlandskap. Store deler av turen går faktisk gjennom områder der familier har funnet sitt utkomme i flere hundre år.  I dag er det ingen fastboende på vestersida av Kågen. Eiendommene benyttes kun til rekreasjon.
Turen mellom Storstein og Lutberg er en tur de fleste i normalt god form kan gjennomføre.
Beste tid er fra midten av mai til slutten av oktober.
Terrenget er lettgått og krever stort sett ikke annet enn gode joggesko (eller støvler hvis det er vått).

Man kan enten velge å starte turen.på Lutberg  (34W 0493683  7757244) , turens sydligste  punkt , eller fra Storstein (34 W 0494049 7769496),  fergeleiet nord på Kågen.  Det som kan være av betydning for valg av startsted, er tidspunktene for flo og fjære. Ved fjære sjø er strekninga Lille Sandnes - Novaelva betydelig lettere å gå. Da legges turen helt nede i fjæresteinene. Alternativet er adskillig mer kronglete, med sti gjennom krattskogen. I berget like vest for Novaelva er det satt opp stige og tau for å gjøre passeringa av dette partiet lettere ved flo sjø.
Underveis mellom Storstein og Lutberg krysses en del bekker/elver som i perioder kan ha ganske høy vannstand.Over disse har Kågen grunneierlage lagt bruer.Mellom Vittnes og Nyvoll

Turen fra Storstein kan by på overraskelser.
Som her, et cruiseskip på vei sørover gjennom Kågsund.
Det enorme fartøyet fyller godt opp i Kågsundet.
Nyvoll  på vestersida av Kågen.
Her settes mange skiturister i land for å bestige Kågtinden.
Eieren av hytta på Nyvoll, Edgar Olsen, har lagt lagt ut ei bok
der alle som kommer innom kan skrive en hilsen.
Brua over Buktaelva fra Sandnesdalen
Den gamle ferdselsveien mellom Storsandnes og Maursund.
 Her gikk ungene fra Storsandnes til Maursund for å komme seg på skolen.
Turen mellom Lille Sandnes og Nova gjøres best på fjære sjø.
Ved flo sjø må en opp i skogen for å følge stien. I berget like vest for Novaelva
 er det satt opp stige og tau for å gjøre passeringa av dette partiet lettere.
Stien fra Lutberg går inn ved garasjen i enden av veien.

Rutevalg

Viktig om turen:
Kartblad 1635 – 2 Arnøya
Kartblad 1634 – 1 Rotsundet
Stien er bare delvis merket, men er de fleste steder svært lett å følge og har stort sett en naturlig trase langs fjæra. Rasteplass finnes der en måtte føle behov. Vannet i bekker og elver er reint og fjæra er full av rekved.
Turens lengde er ca 18,7 km. og tar mellom 5 og 7 timer.