Translate

fredag 19. oktober 2012

Øyenes fjellverden - Skinnstakkvika


"Skinnstakk - Fiskerkufte, en sid Trøie av barket Skind, formet som en Skjorte eller Bluse med knap Aabning. Nordenfjelds".
Slik beskrev Ivar Aasen skinnstakken.
En kan lure på hvorfor denne lille vika på østsida av Skjervøya har fått dette navnet. Kan det være fordi det lille nesset som deler Skinnstakkvika i to, får det til å se ut som om to buksebein stikker ut?

Skinnstakkvika er et lite besøkt område på Skjervøya. Til tross for at Engnesveien , øyas mest beferdede turløype går forbi i lia ovenfor, er det få som beveger seg ned hit.
Etter at bruken av laksenot nesten forsvant, har Skinnstakkvika vært lite besøkt. Den lille laksehytta som Edvin Ratama i sin satte opp forfaller. Området omkring hytta er grodd igjen. En gang kunne laksefiskerne og se nota på sjøen. Nota er ikke lenger i bruk, og hytta er omgitt av en krattvegg.

Skinnstakkvika og området omkring er absolutt verdt et besøk. Ei fin steinfjære innbyr til kaffekok -og kanskje et forfriskende sjøbad på varme sommerdager. På vindfulle høstdager er havsjøen som dundre mot bergene et mektig syn.
Turen til Skinnstakkvika starter fra snuplassen i enden av Nordveien. En god sti, den såkalte Sikksakkveien, snor seg opp gjennom skogen mot Utsikten. Sikksakkveien, en vei som under krigen ble opparbeidet av tyskerne da de bygde fortet på Engnes, starter egentlig helt nede på Fiskenes. I løpet av høsten 2012 er det imidlertid satt i gang bygging av et nytt slamanlegg i området. Dermed er tilgjengeligheten fra Fiskenes redusert.
Ved Sikksakkveien finnes rester etter ei hytte som tyskerne satte opp.
Stien til Skinnstakkvika er merket.
Nesten opp ved utsikten tar stien til Skinnstakkvika av mot nordøst. Stien er merket med rødt, men flere av merkene er preget av tidens tann.
Stien fortsetter i lett terreng langs høydedragene vest for Ramnnes. Vakker bjørkeskog med frodig undervegetasjon! Hvem skulle tro at vi befant oss på ei øy ute i havet på 70 grader nordlig bredde.
I det vi nærmer oss Skinnstakkvika sees ei lita hytte i skogen til høyre for stien.
Vi fortsetter imidlertid langs et bekkedrag  ned mot målet for turen. En ryddet sti gjennom skogen viser vei til den lille, forfalne laksehytta. Fra hytta går stien videre ned mot fjæra like nedefor.
En kan selvfølgelig velge å gå samme vei tilbake, men for å gjøre en rundtur komplett, følger vi fjæra nordover til vi finner en åpning i krattskogen. Ved å følge stien som går langs et lite daltrekk, står vi snart opp på Engnesveien. Returen går via Utsikten og ned Sikksakken, tilbake til utgangspunktet.

   
En gang til nytte.

Havsjøen mot bergene rundt Skinnstakkvika er et mektig syn.
Rutevalg

Viktig om turen:
Kartblad 1635-2 Arnøya
Turen anbefales som søndagstur for familien, eller som ettermiddagstrim for de som vanligvis følger Engnesveien.
Turen kan greit gjennomføres med joggesko.
Turens lengde (som beskrevet): Ca 3,2 km.

torsdag 11. oktober 2012

Øyenes fjellverden – Kågelvdalen på Kågen.Når dagene blir kortere fram mot jul, før snøen legger seg, kan en tur opp til de to smaragdgrønne brevannene i Kågelvdalen være et godt alternativ til sofakroken.
Er du dessuten av den formening at det ikke finnes dårlig vær, er dette en tur som kan gjennomføres – uansett. Stien starter på østsida av Kågelva, der den forsvinner under fylkesvei 866.

Ikke så lett å se stien med en gang, men følg elva oppover, så dukker den snart fram i lyngen.

Stien starter her, på østsida av Kågelva


Over Kågelvdalen ruver Maursundtind, 1099 m.o.h.

Stien følger elva til over  tregrensa. Der dreier den vekk fra elva og følger et par morenerygger som går inn mot det innerste vannet. Terrenget er lett å ta seg fram i så her er det bare å velge hvor en vil gå. 
Kanskje en tur inn til det innerste vannet? Eller for den eventyrlystne: Klatring opp til breen i skaret mellom Maursundtind og Søndre Kågtind.
Morenene danner grobunn for tyttebær og blåbær, og ryktene sier at det skal være smårøye i vannene. Uansett, Kågelvdalen utgjør et spennende nærområde som ikke krever for mye organisering.
Det innerste vannet under breen.
Rutevalget i Kågelvdalen

Viktig om turen:
Kartblad 1634-1 Rotsundet
Turens lengde: ca 3 km tur/retur.
Turen opp til vannene tar ca en time.
Sti som ikke krever mer enn gode joggesko
(hvis en ikke velger å utfordre fjellene og breen).  

mandag 8. oktober 2012

Øyenes fjellverden – Spionhula ved Rotvåg.I dalen over Rotvåg nord på Arnøy, står en minneplate fastmontert til en stor steinblokk et stykke oppe i ura.
Her på dette sted, 28.august 1943 falt i kamp mot Gestapo:
Jørghild Lovise Jørgensen, Rotvåg, født 24.10 1904
Ingolf Andreas Meyer Aspås, Tromsø, født 10.07. 1909
Vladimir Tsjidsjevskij, alias Volodyna Omsk, USSR


Drapet på de to partisanene og Jørghild Lovise Jørgensen var slutten på russisk spionvirksomhet mot tysk skipstrafikk på vei østover forbi Arnøy. Siden partisanene ble satt på land fra en sovjetrussisk u-båt utenfor Arnøy i februar 1943, hadde de lekt katt og mus med tyskerne. I august 1943 var det slutt på spillet. Hula der partisanene holdt til, ble angrepet av tyske spesialstyrker. Jørghild Lovise Jørgensen, som under tortur var blitt tvunget til å vise partisanenes gjemmested, greide å flykte fra sine tyske voktere ved å kaste seg ned i hula der de to partisanene gjemte seg. Etter en lang og hard kamp, ble de tre i hula til slutt drept. Saken fikk også et alvorlig etterspill for befolkninga på Arnøy, med arrestasjoner , tukthus og henrettelser.
Forfatteren Kjell Fjørtoft beskriver partisanenes virksomhet og skjebne inngående i boka Dramaet på Arnøy.
Siden krigen har hula i dalen over Rotvåg ligget som et skjult minnesmerke, kun besøkt av spesielt interesserte.
Men, etter at minneplata ble satt opp for noe år siden, er stien mellom Årviksand og Rotvåg  nå godt merket. Bratte partier er dessuten sikret med tau. Stien fra Rotvåg opp mot spionhula er derimot ikke så enkel å finne for den som ikke er kjent i området. Den ikke er merket på noen måte.
Stien mellom bygda Årviksand og Rotvåg starter ved enden av veien, lengst nord i Årvik. Blåmerkede stolper og steiner viser vei nordover. Etter noen hundre meter dreier stien opp i ur og skog. Her møter vi et bratt parti, som for sikkerhets skyld er sikret med tau.
Over skoggrensa flater den godt merkede stien etter hvert ut på vei nordover, før den etter hvert snirkler seg gjennom Kjerringura.
Vel gjennom Kjerringura, sees en stor steinvarde på en liten høyde nord for stien.
Den velbygde varden har stått der i generasjoner. Antakelig ble den en gang bygd som seilingsmerke for fiskere og andre sjøfarende i dette værharde området. Det sies at den en gang har fungert som fyr.
Nesten nede ved sjøen, under den store varden, ligger Skapet. Skapet er navnet på hula der Ingolf  Aspås og Volodyna Omsk skjulte seg etter at de forlot Moldforvika i slutten av mars 1943.
Stien fortsetter videre i nordøstlig retning og beveger seg etter hvert nedover  mot Rotvåg,  Stien ned mot sjøen er bratt, men er også her godt sikret med tau.
Vel nede ved sjøen, går man de siste to-tre hundre metrene mellom store steiner langs fjæra til den frodige gressvollen i Rotvåg.
I dag er det få spor etter bebyggelsen i Rotvåg. Husene som en gang sto på de overgrodde tuftene, ble brent av tyskerne etter episoden oppe i ura.
Fra Rotvåg er det ganske bratt det første stykket opp mot dalen, men når en først er oppe er terrenget videre lett å ta seg fram i. Her er flere stier å følge opp til spionhula, som ligger øst for elva noen hundre meter oppe i ura. Vel oppe ved minnetavla er det mulig å krype ned i hula der partisanene holdt ut i flere måneder, mens de spionerte på skipsfarten – hele tida i frykt for å bli oppdaget.
Stien mellom bygda Årviksand og Rotvåg starter ved enden av veien,
lengst nord i bygda. Blåmerkede stolper og steiner viser vei nordover. 
Etter noen hundre meter dreier stien opp i ur og skog. 
Her møter vi et bratt parti, som for sikkerhets skyld er sikret med tau. 

Over skoggrensa flater den godt merkede stien etter hvert ut på vei 
nordover, før den etter hvert snirkler seg gjennom Kjerringura.

I Kjerringura hilser vi Kjerringa før vi går videre mot Rotvåg.
Etter Kjerringura, sees en stor steinvarde på en liten høyde nord for stien.    
Stien fortsetter videre i nordøstlig retning og beveger seg etter hvert nedover 
mot Rotvåg,  Stien ned mot sjøen er bratt, men er også her godt sikret med tau.
I dag er det få spor etter bebyggelsen i Rotvåg. Husene som en gang sto på
de overgrodde tuftene, ble brent av tyskerne etter episoden oppe i ura.

Fra Rotvåg er det ganske bratt det første stykket opp mot dalen, men når en først er oppe, er
terrenget videre lett å ta seg fram i. Her er flere stier å følge opp til spionhula, som ligger øst for
elva noen hundre meter oppe i ura.
Hula ligger rett til venstre for personen i rødt på bildet

Ved spionhula er det satt opp ei minnetavle.

Vel oppe ved minnetavla er det mulig å krype ned i hula der partisanene holdt ut i 
flere måneder mens de spionerte på skipsfarten – hele tida i frykt for å bli oppdaget.
Rutevalg til spionhula ved Rotvåg
Viktig om turen:
Kartblad 1635-2 Arnøya
Turens lengde: 11 km tur/retur.
Turen tar 2 – 3 timer fra Årviksand til hula ved Rotvåg.
For den som ønsker å gå en annen vei tilbake til Årviksand, er det mulig å ta seg videre til Nord-Rekvik på den gamle veistubben mellom Rotvåg og Nord-Rekvik. Videre følger en Rekvikdalen over mot Årviksand. Det finnes mange stier gjennom dalen, de fleste av dem etter reinen. Dette er stier som har en tendens til å forsvinne like fort som de dukker opp. Det er likevel mulig å komme seg godt fram på god sti, selv om ingen fast sti er merket. Et godt tips er å holde seg lengst mulig til høyre (vest for elva) opp gjennom dalen. Øverst oppe dreie stien vestover og  ned Trongedalen mot Årvikdalen.