Translate

fredag 19. oktober 2012

Øyenes fjellverden - Skinnstakkvika


"Skinnstakk - Fiskerkufte, en sid Trøie av barket Skind, formet som en Skjorte eller Bluse med knap Aabning. Nordenfjelds".
Slik beskrev Ivar Aasen skinnstakken.
En kan lure på hvorfor denne lille vika på østsida av Skjervøya har fått dette navnet. Kan det være fordi det lille nesset som deler Skinnstakkvika i to, får det til å se ut som om to buksebein stikker ut?

Skinnstakkvika er et lite besøkt område på Skjervøya. Til tross for at Engnesveien , øyas mest beferdede turløype går forbi i lia ovenfor, er det få som beveger seg ned hit.
Etter at bruken av laksenot nesten forsvant, har Skinnstakkvika vært lite besøkt. Den lille laksehytta som Edvin Ratama i sin satte opp forfaller. Området omkring hytta er grodd igjen. En gang kunne laksefiskerne og se nota på sjøen. Nota er ikke lenger i bruk, og hytta er omgitt av en krattvegg.

Skinnstakkvika og området omkring er absolutt verdt et besøk. Ei fin steinfjære innbyr til kaffekok -og kanskje et forfriskende sjøbad på varme sommerdager. På vindfulle høstdager er havsjøen som dundre mot bergene et mektig syn.
Turen til Skinnstakkvika starter fra snuplassen i enden av Nordveien. En god sti, den såkalte Sikksakkveien, snor seg opp gjennom skogen mot Utsikten. Sikksakkveien, en vei som under krigen ble opparbeidet av tyskerne da de bygde fortet på Engnes, starter egentlig helt nede på Fiskenes. I løpet av høsten 2012 er det imidlertid satt i gang bygging av et nytt slamanlegg i området. Dermed er tilgjengeligheten fra Fiskenes redusert.
Ved Sikksakkveien finnes rester etter ei hytte som tyskerne satte opp.
Stien til Skinnstakkvika er merket.
Nesten opp ved utsikten tar stien til Skinnstakkvika av mot nordøst. Stien er merket med rødt, men flere av merkene er preget av tidens tann.
Stien fortsetter i lett terreng langs høydedragene vest for Ramnnes. Vakker bjørkeskog med frodig undervegetasjon! Hvem skulle tro at vi befant oss på ei øy ute i havet på 70 grader nordlig bredde.
I det vi nærmer oss Skinnstakkvika sees ei lita hytte i skogen til høyre for stien.
Vi fortsetter imidlertid langs et bekkedrag  ned mot målet for turen. En ryddet sti gjennom skogen viser vei til den lille, forfalne laksehytta. Fra hytta går stien videre ned mot fjæra like nedefor.
En kan selvfølgelig velge å gå samme vei tilbake, men for å gjøre en rundtur komplett, følger vi fjæra nordover til vi finner en åpning i krattskogen. Ved å følge stien som går langs et lite daltrekk, står vi snart opp på Engnesveien. Returen går via Utsikten og ned Sikksakken, tilbake til utgangspunktet.

   
En gang til nytte.

Havsjøen mot bergene rundt Skinnstakkvika er et mektig syn.
Rutevalg

Viktig om turen:
Kartblad 1635-2 Arnøya
Turen anbefales som søndagstur for familien, eller som ettermiddagstrim for de som vanligvis følger Engnesveien.
Turen kan greit gjennomføres med joggesko.
Turens lengde (som beskrevet): Ca 3,2 km.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar