Translate

mandag 8. oktober 2012

Øyenes fjellverden – Spionhula ved Rotvåg.I dalen over Rotvåg nord på Arnøy, står en minneplate fastmontert til en stor steinblokk et stykke oppe i ura.
Her på dette sted, 28.august 1943 falt i kamp mot Gestapo:
Jørghild Lovise Jørgensen, Rotvåg, født 24.10 1904
Ingolf Andreas Meyer Aspås, Tromsø, født 10.07. 1909
Vladimir Tsjidsjevskij, alias Volodyna Omsk, USSR


Drapet på de to partisanene og Jørghild Lovise Jørgensen var slutten på russisk spionvirksomhet mot tysk skipstrafikk på vei østover forbi Arnøy. Siden partisanene ble satt på land fra en sovjetrussisk u-båt utenfor Arnøy i februar 1943, hadde de lekt katt og mus med tyskerne. I august 1943 var det slutt på spillet. Hula der partisanene holdt til, ble angrepet av tyske spesialstyrker. Jørghild Lovise Jørgensen, som under tortur var blitt tvunget til å vise partisanenes gjemmested, greide å flykte fra sine tyske voktere ved å kaste seg ned i hula der de to partisanene gjemte seg. Etter en lang og hard kamp, ble de tre i hula til slutt drept. Saken fikk også et alvorlig etterspill for befolkninga på Arnøy, med arrestasjoner , tukthus og henrettelser.
Forfatteren Kjell Fjørtoft beskriver partisanenes virksomhet og skjebne inngående i boka Dramaet på Arnøy.
Siden krigen har hula i dalen over Rotvåg ligget som et skjult minnesmerke, kun besøkt av spesielt interesserte.
Men, etter at minneplata ble satt opp for noe år siden, er stien mellom Årviksand og Rotvåg  nå godt merket. Bratte partier er dessuten sikret med tau. Stien fra Rotvåg opp mot spionhula er derimot ikke så enkel å finne for den som ikke er kjent i området. Den ikke er merket på noen måte.
Stien mellom bygda Årviksand og Rotvåg starter ved enden av veien, lengst nord i Årvik. Blåmerkede stolper og steiner viser vei nordover. Etter noen hundre meter dreier stien opp i ur og skog. Her møter vi et bratt parti, som for sikkerhets skyld er sikret med tau.
Over skoggrensa flater den godt merkede stien etter hvert ut på vei nordover, før den etter hvert snirkler seg gjennom Kjerringura.
Vel gjennom Kjerringura, sees en stor steinvarde på en liten høyde nord for stien.
Den velbygde varden har stått der i generasjoner. Antakelig ble den en gang bygd som seilingsmerke for fiskere og andre sjøfarende i dette værharde området. Det sies at den en gang har fungert som fyr.
Nesten nede ved sjøen, under den store varden, ligger Skapet. Skapet er navnet på hula der Ingolf  Aspås og Volodyna Omsk skjulte seg etter at de forlot Moldforvika i slutten av mars 1943.
Stien fortsetter videre i nordøstlig retning og beveger seg etter hvert nedover  mot Rotvåg,  Stien ned mot sjøen er bratt, men er også her godt sikret med tau.
Vel nede ved sjøen, går man de siste to-tre hundre metrene mellom store steiner langs fjæra til den frodige gressvollen i Rotvåg.
I dag er det få spor etter bebyggelsen i Rotvåg. Husene som en gang sto på de overgrodde tuftene, ble brent av tyskerne etter episoden oppe i ura.
Fra Rotvåg er det ganske bratt det første stykket opp mot dalen, men når en først er oppe er terrenget videre lett å ta seg fram i. Her er flere stier å følge opp til spionhula, som ligger øst for elva noen hundre meter oppe i ura. Vel oppe ved minnetavla er det mulig å krype ned i hula der partisanene holdt ut i flere måneder, mens de spionerte på skipsfarten – hele tida i frykt for å bli oppdaget.
Stien mellom bygda Årviksand og Rotvåg starter ved enden av veien,
lengst nord i bygda. Blåmerkede stolper og steiner viser vei nordover. 
Etter noen hundre meter dreier stien opp i ur og skog. 
Her møter vi et bratt parti, som for sikkerhets skyld er sikret med tau. 

Over skoggrensa flater den godt merkede stien etter hvert ut på vei 
nordover, før den etter hvert snirkler seg gjennom Kjerringura.

I Kjerringura hilser vi Kjerringa før vi går videre mot Rotvåg.
Etter Kjerringura, sees en stor steinvarde på en liten høyde nord for stien.    
Stien fortsetter videre i nordøstlig retning og beveger seg etter hvert nedover 
mot Rotvåg,  Stien ned mot sjøen er bratt, men er også her godt sikret med tau.
I dag er det få spor etter bebyggelsen i Rotvåg. Husene som en gang sto på
de overgrodde tuftene, ble brent av tyskerne etter episoden oppe i ura.

Fra Rotvåg er det ganske bratt det første stykket opp mot dalen, men når en først er oppe, er
terrenget videre lett å ta seg fram i. Her er flere stier å følge opp til spionhula, som ligger øst for
elva noen hundre meter oppe i ura.
Hula ligger rett til venstre for personen i rødt på bildet

Ved spionhula er det satt opp ei minnetavle.

Vel oppe ved minnetavla er det mulig å krype ned i hula der partisanene holdt ut i 
flere måneder mens de spionerte på skipsfarten – hele tida i frykt for å bli oppdaget.
Rutevalg til spionhula ved Rotvåg
Viktig om turen:
Kartblad 1635-2 Arnøya
Turens lengde: 11 km tur/retur.
Turen tar 2 – 3 timer fra Årviksand til hula ved Rotvåg.
For den som ønsker å gå en annen vei tilbake til Årviksand, er det mulig å ta seg videre til Nord-Rekvik på den gamle veistubben mellom Rotvåg og Nord-Rekvik. Videre følger en Rekvikdalen over mot Årviksand. Det finnes mange stier gjennom dalen, de fleste av dem etter reinen. Dette er stier som har en tendens til å forsvinne like fort som de dukker opp. Det er likevel mulig å komme seg godt fram på god sti, selv om ingen fast sti er merket. Et godt tips er å holde seg lengst mulig til høyre (vest for elva) opp gjennom dalen. Øverst oppe dreie stien vestover og  ned Trongedalen mot Årvikdalen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar