Translate

fredag 21. september 2012

Øyenes fjellverden – Taskebyhalvøya.


De som har gått turen anbefaler den. Turen rundt Taskebyhalvøya er en tur for den glade turgåer. Lettgåtte stier gjennom variert terreng. I tørt vær kan den uten problemer gjennomføres i lette joggesko, kanskje også som et spennende alternativ for dem som sverger til joggeturer til Engnes på Skjervøya.
Turbeskrivelsen starter fra nordøstenden av Storvatnet på Taskebyhalvøya. Her er det mulighet for parkering langs veien som fører over til Sandvågen. Stien er markert med et pilskilt som viser vei til Fjellvang. En tydelig sti snor seg oppover i åsen. Omtrent femti meter fra Fjellvang-hytta  tar man av til høyre og følger en litt mindre brukt, men fortsatt tydelig  sti opp mot toppen av  åsen. Et lettgått terreng i fin bjørkeskog. Ved et lite tjern på toppen av åsen går stien nedover mot bebyggelsen i Store Taskeby. Stien er ikke alltid like tydelig, så det er lurt å følge litt med her.
Men retningen er klar og terrenget lettgått, så det byr ikke på problemer om den umerkete stien forsvinner av og til.Der ferdselen er liten skjules stien fort av høstfarget lyng og gress


Fra toppen av Taskebyåsen leder stien 
gjennom skogen til bebyggelsen i Store TaskebyFra parkeiringsplassen på vei-enden i Store Taskeby  følges traktorveien ut mot Seternes.
Veien er av ganske ny opprinnelse, og går nå nesten fram til Seternes.
Fra Seternes følges stien videre.

Ferdselen på denne stien er nok ikke stor, så stien er ikke alltid like tydelig.
Ytterst på Taskebyneset  dreier stien sørover mot Lille Taskeby og Sandvågen.
Herfra blir den tydelig og velbrukt. Fra hyttene i Lille Taskeby går det traktorvei mot Sandvågveien

Ved Oterstokken mellom Store Taskeby og  Seternes kan en finne ly for
uvær under to store steiner. Her er tørt rom for både bål og hvile.


Seternes var tidligere bebodd. I dag er plassen et velstelt rekreasjonssted
for flere familier.


Ytterst på Taskebyhalvøya ligger fyrlykta.
Her finnes mange gode rasteplasser som gir ly for vind og vær.

Lille Taskeby viser seg fram med ei fantastisk sandstrand
som innbyr til bading. 
Starter turen her, går man i motsatt retning av turbeskrivelsen

Taskebyneset er fra sommeren 2015 et turmål i Ut i NORD.
Postrør med kodekort er festet på fyret.Rutevalg
Viktig om turen:
Kartblad 1634 – 1 Rotsundet.
Kartblad 1734 - 4 Nordreisa
Turens har tre alternative startpunkt:
- Fra den lille parkeringsplassen i nordøstenden av Storvatnet på Taskebyhalvøya (pilskilt til Fjellvang).
- Ved parkeringa til hyttene i Lille Taskeby (pilskilt merket Seternes og Berglund) langs veien mot Sandvågen. Starter turen her, går man motsatt turbeskrivelsen.
- Fra parkeringsplassen på vei-enden i Store Taskeby.
Turens lengde: ca 7,6 km
Tid: På denne turen bør dagen benyttes. Her er mye å oppleve, av flora så vel som fauna. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar