Translate

torsdag 10. oktober 2013

Øyenes fjellverden – Trolltind på Kågen.

Kågen har også sin Trolltind, om enn ikke så ruvende og kjent som Trolltind på Arnøya.
Trolltind på Arnøya har sin tv-mast, Trolltind på Kågen sitt steintroll. For den observante veifarende kan steintrollet sees fra veien på strekninga mellom Storelva og Hamneset. Høyt oppe i den stupbratte fjellsida, like under toppen,  står trollet. En skulle nesten tro det var et menneske som sto der.
Trolltind på Kågen er et ”raskt toppturmål”. Den 685 meter høye toppen kan  lett bestiges som en ettermiddagstur eller formiddagstur.
Turen starter der Storbuktelva renner under Fv866, noen hundre meter sør for brua over til Skjervøya. Det letteste er å følge anleggsveien oppover Storbuktdalen for så å krysse Storbuktelva like nedenfor dammen til vannverket. Hvis det er mye vann i elva, kan det lønne seg å følge elva et stykke inn på myrflatene vest for demninga før man krysser.
Alternativt kan man velge å gå opp på sørsida av Storbuktelva, men vil da møte et totalt stiløst terreng. Terrenget her er likevel greit å gå i.
Etter kryssing av Storbuktelva nedenfor demninga ser vi ruta opp mot toppen. Den nordvendte fjellsida virker bratt på avstand, men viser seg etter hvert å være grei å ta seg opp i. Enkelte steder følges en slags sti (her har det gått folk før), og noen steder er det bygd små varder for å vise vei. I de bratteste partiene er det lettest å gå der gress og lyng har funnet feste, for utenom disse områdene ligger ikke alltid steinene i ro når man trår på dem.
Toppen av Trolltind er markert med en liten varde uten bok.
På vei ned kan det være verdt å legge turen bort til slukten (Trolltindrenna, som noen kaller den) som går ned mot fylkesveien. Ikke for å finne en alternativ vei ned, men for å studere den spesielle hvite søylen som står midt i slukten. Et lite geologisk fenomen der en hardere  bergart er blitt stående, etter at bløtere bergarter omkring er slitt ned gjennom tusener av år.

Trolltind sett fra nord. Ruta opp til toppen følger ryggen midt i bildet.

Ryggen før siste del av oppstigninga. Terrenget er ganske lett å ta seg fram i.Fra toppen av Trolltind er det god utsikt vestover mot Storsandnestind


Tre hundre meter under toppen finner vi slukten med den hvite bergsøyla.

Et skarpt blikk vil se trollgubben på Trolltind høyt oppe i fjellsida   

Ruta mot toppen

Viktig om turen til Trolltind
Kartblad 1634-1 Rotsundet
Kartblad 183 Lyngen i Kartverkets nye serie
Fordel med gode terrengsko.
Turens lengde: ca 6 km
Tid: ca 2,5-3 timer

torsdag 29. august 2013

Øynes fjellverden – Sotnestinden og TrolldalstindenLengst vest på Arnøya stikker Sotnestinden (833 m.o.h.) nesa si opp og fram. Et spennende turmål altfor få vet å benytte seg av. Kartet viser at turen lett kan gjøres til en totopper- tur. Trolldalstinden (898 m.o.h) ligger naturlig i ruta mot Sotnestinden .
Turen begynner der veien til Trolltinden starter i Akkarvik. Veien følges opp til svingen før de første hårnålssvingene, ca. 380 meters over havet. Her tar vi av fra veien og legger kursen rett nordover. En varde, godt synlig fra veien, viser retningen. 
Der veien mot Trolltind dreier østover inn i de første hårnålsvingene,
står det ein steinvarde som viser veien mot Sotnesdalen


Så er det bare å følge reinens tråkk nordover mot Sotnesdalen. Hold kursen etter 400-meters kotene på kartet.  I det vi nærmer oss Sotnesdalen dukker det opp små steinvarder som viser hvor det er best å ta seg ned i dalen. Terrenget er lettgått, med et behagelig underlag av lyng og gress. 
Målene for dagens tur. Sotnestinden til venstre og lengst bak Trolldalstinden

Nede i Sotnesdalen følges elva nordøstover mot Sotnesskaret. Ved det innerste vannet vest for skaret starter oppstigninga opp mot ryggen som fører opp til Trolldalstinden. Terrenget har etter hvert fått et mer alpint preg, med steinurer ispedd små flekker av lyng og gress. Fjellryggen leder oss naturlig opp mot varden på Trolldalstinden. Under oss i øst strekker Akkarvikdalen seg nordover mot Sør-Rekvikdalen. Mot sør kan vi studere den smale ryggen fra Sotnesskaret opp mot Trolltinden. Turen opp langs ryggen mot Trolltinden er et alternativ, i stedet for å gå samme vei tilbake mot Akkarvik. Et spennende alternativ som krever gode værforhold.
Vi følger elva inn i SotnesdalenMange spennende topper på vestsida av Arnøya


Oppe ved varden på Trolldalstinden nyter vi utsikten norover, mot Breiskardtinden, Rødbergtinden og alle de andre flotte toppene på vestlige delen av Arnøya - og Fugløya nord i havet.  I øst ser vi den karakteristiske toppen av Finnkjerka. Enda lenger øst stikker den spisse Fosstinden opp, før blikket vandrer videre mot Arnøyas høyeste topp, Arnøyhøgda. (1170 m.o.h.).

En knapp halvtimes gange sørvestover ligger Sotnestinden. En grei tur langs kanten ned mot Sotnesdalen, før vi står oppe ved del lille varden på dagens turmål.
Utsikten sørvestover leia nytes. Vi skimter flere kjente topper på Kvaløya. Store Blåmannen og Hollenderen er ikke vanskelige å kjenne igjen, før et tungt skylag etter hvert dekker fjellene i sør. Etter hvert tar skylaget over for den blå himmelen over Arnøya også. Plutselig befinner vi oss i tjukk tåke. Da er det godt å vite at kart, kompass og GPS bringer oss trygt tilbake på kjente stier mot Akkarvik. Værskiftet har brakt med seg adskillige kaldere luft. Det er greit  at ulltrøye, lue og votter kan trekkes opp av sekken,  før vi snur nesa hjemover. Bare så synd at vi ikke fikk med oss Trolltind. Tjuefem meters sikt og tjukk tåke gjorde den turen umulig.
En knapp halvtimes gange vest for Trolldalstinden ligger Sotnestinden

Sotnestind

Ned mot Sotnesdalen fra ryggen opp mot Trolldalstinden

Rutevalg
Viktig om turen.
Kart: Arnøya 194 nord  i Kartverkets nye 1:50 000 serie
Turens lengde: Ca 17,5 km
Tidsbruk: 6,5 t.
Fjellsko. Varme klær i sekken.

torsdag 15. august 2013

Øyenes fjellverden – Kulturstien på LaukøyaLengst sør på Laukøya går det ei turløype der du kan kombinere natur og friluftsliv med vandring i spennende kystkultur.
Kulturstien starter ved enden av veien lengst sør på Laukøya

Kulturstien starter ved enden av veien på Nikkeby, ved et rødt, inngjerda fritidshus. Her er det mulighet for parkering, om man har bil. Gangavstand fra fergeleiet er ca 2 km.
Stien er tydelig og følger kystlinja. Langs kulturstien er det satt opp åtte informasjonstavler. Allerede etter et par hundre meter finnes den første tavla. Her får vi vite at Nikkebyværingenes eldste fotballstadion lå.
Nikkeby grand old station


Tavla som forteller om samisk liv og virke på øyene

Neste informasjonstavle er langt mer omfattende. Vi er kommet fram til Finnkeila. Tavla gir fyldig informasjon om samisk virksomhet i området.
Turen går videre gjennom det frodige landskapet – blåbæra her sies å være de beste.
Etter noen hundre meter dukker et lite kvartærgeologisk fenomen opp. Skred fra fjellet over ser ut til å ha ført med seg trær, jord og stein ned mot fjæra, men ser vi nærmere etter, oppdager vi et lite tjern bak en høy voll av stein. Dette kan minne om en såkalt dødisgrop, en grop der is fra istida ble liggende igjen og forme en grop i terrenget.En ny tavle dukker opp. Vi er kommet til Sandbakken, et område med en tragisk historie.Om fiskere som her har søkt ly for uvær på havet, men i stedet omkommet i snøskred fra Sandbakkskorra. 
Sandbakken

Kulturstien fortsetter nordøstover mot Ramnberg. Noen hundre meter etter Sandbakken beveger den seg inn i et myrområde. Stien er ikke like tydelig lenger, her kan det være like greit å følge fjæra fram mot Ramnberg. Det er likevel verdt å få med seg myrområdet hvis man har gode sko. Her på Torveneset hentet nemlig folk fra Nikkeby torv og ved til brensel. En liten informasjonstavle gir informasjon om dette.
Hvis vi går over myra møter vi ei ny lita tavle som forteller at vi er kommet fram til Sørvollen på gården Ramnberg. Straks etter krysses elva fra Ramnbergdalen over ei bru. I enden av det som tidligere var oppdyrket land, står ei tavle som informerer om gården Ramnbergs historie. 
Gården i Ramnbergdalen

Fra informasjonstavlaRamnbergstøaHer slutter tilsynelatende kulturstien, ingen sti fører videre. Følger man fjæra videre mot Nova, skal det ligge  to poster til lenger ut. Planen er å føre stien helt ut til Nova. Vi stopper imidlertid vandringen her og følger stien tilbake til Nikkeby.
KulturstienViktig om turen:
Kart: Statens kartverk, Norge 1:50000, nr 194
Turens lengde: 5,2 km
Tidsbruk: ca 2 timer
Annet: Gode tursko

onsdag 14. august 2013

Øyenes fjellverden – Laukøya på langs
Laukøya, stupbratt med smal fjæresone. En kan ikke annet enn la seg fascinere av øya. Bratt opp på vestsida og stupbratt mot øst. Nesten 36 kvadratkilometer stor, for det meste fjell – stupbratte fjell ser det ut som – men med et indre som kan glede en hver fjellentusiast. Stort sett lettgått i høyden, men mye steinur i brattene. Fantastisk utsikt fra flere topper med rota godt plassert i storhavet. Små fiskevann, spennende fugleliv og arktisk planteliv. Midt inne på øya ei lita hytte der fjellfanten kan finne ly for det stadig skiftende været.
Turen inn i fjellriket starter like nord for fergeleiet på Nikkeby. Rett sør for elva, ved et lite grustak, starter stien. Den er her markert med et skilt, og steiner og trær er merket med blått underveis. Like over tregrensa oppe i dalen, markerer et stort smil og ønske om god tur videre malt på en stein, at her tar merkinga slutt. 
Turen starter rett sør for elva

Like over tregrensa

Utsikt ned dalen

Stien fortsetter oppover dalen. Litt utydelig, men terrenget signaliserer at vi må krysse elva og følge en morenerygg opp mot to små vann. Til venstre, over oss kneiser Langnestind, Laukøyas  høyeste topp med sine 821 m.o.h. . På motsatt side , i sør ruver  Nikkebytind. Terrenget er allerede her i fem hundre meters høyde karrig. Likevel har en planter slått rot. Snøsøte med sin dypblåe farge forteller oss at jordmonnet er kalkholdig. Det samme gjør reinrosen. Musøre, verdens minste tresort trives godt på rabbene. Snart passerer vi Svartvannet. Her flyter enda store flak av is, til tross for en rekordvarm sommer.
Svartvannet med Langnestinden bak

Nede ved Ytter-Kveitvkvannet ligger den  lille hytta

Små vak forteller at det er fisk i Inner-Kveitvikvannet.
Her vi nå står, øverst opp i Kveitvikdalen, ser vi ned på Ytter-Kveitvikvannet. På en rabbe like sør for osen, ligger den lille hytta. Hytta  ble bygget av ungdommer på øya på 1980-tallet. Materialene ble båret på ryggen opp fra Storelva. Det tyngste av utstyret ble fraktet med helikopter. Den lille hytta er åpen, med muligheter for overnatting.
Under rast i sola ved hytteveggen lar vi oss friste av den store varden på Kveitviktinden i nordøst. En rask oppstigning mot topp 579 nord for Ytter-Kveitvikvannet bringer oss inn på en rygg som leder nordøstover mot den 700 meter høy toppen av Kveitviktinden.
Fra toppen følger vi terrenget vestover, ned mot Storelvvannet og videre langs elva ut dalen.
Det går en sti ned den bratte lia mot husene på Storelva, men den er ikke alltid like lett å finne. Vi kom litt for langt nord, men fant etter hvert den bratte sauestien. Et godt tips fra lokalt hold er å følge elva ned fra vann 301. Da skal man raskt treffe på stien som fører ned til bebyggelsen og veien tilbake mot Nikkeby.
Kveitviktinden 700 m.o.h.

Ned mot Storelvvannet og Storelva

På stien ned mot husene på Storelva

Laukøya på langsViktig om turen:
Kart: Statens kartverk, Norge 1:50000, nr 194
Turens lengde: 11 km
Tidsbruk: ca 6 timer
Annet: Gode fjellsko

torsdag 8. august 2013

Øyenes fjellverden – Langs Arnøyas vestside med kajakk.Padleturen langs Arnøyas vestside, fra Årviksand til Haugnes, er en flott opplevelse for enhver havpadler. Langs den værharde vestsida står opplevelsene i kø. Vill og vakker natur,  et spennende dyre- og fugleliv, og gammel kultur. 
Det er likevel ikke slik at man til enhver tid kan ta padleåra fatt på denne strekninga. Her må vær, vind og havstrømmer stemme. Når storhavet står mot land og dønningene smeller som kanonskudd mot Skjåvikskjæret, når sterk vind gir bølger og sterk strøm i Fugløysundet,  da er det best å la kajakken ligge på land. Men når havet legger seg, vinden er lett bris og himmelen blå, er padleturen mektig.
Turen starter fra havna i Årviksand. Det er best å sette ut fra den lille sandstranda lengst sør i havna. 

Havna i Årvik
Blankstille hav i FugløysundetSå er det bare å ta årene fatt, la kajakken gli vestover mellom skjæret Munken og Sundskjæret. Siden følges landet sørover forbi det tidligere omtalte Skjåvikskjæret. Snart passeres Skjåvika, der ingen lenger ”kan tru at nokon kunne bu”.
I flere av  de små vikene som etter hvert passeres bodde det folk. Sjåvika, Bankekeila, Tobbevika, Sør–Rekvika og Sotnes er alle plasser langs vestsida der folk har funnet utkomme. Bare i Sør-Rekvika er det i dag bebyggelse, fritidseiendommer som stort sett benyttes i sommerhalvåret. I frodiggrønne Pankekeila sees enda grunnmuren fra sjøen. Her skal det endatil vært gjort forsøk med honningproduksjon og drivhus. Men, folket her livnærte seg helst av det havet ga, sau og kanskje ei ku. I dag er det sauer fra Årviksand og rein som nyter godt av det frodige gresset.
Pankekeila har også en liten geologisk attraksjon. Kilt ned i ei kløft helt nede i flomålet ligger en stor, flere tonn tung, rund stein. Det er neppe noen mann som har båret den dit.

Steinen i Pankekeila

Kanskje et bevis på at det her en gang lå en stor bre? I godt vær er det en opplevelse  å la
kajakken gli inn i kløfta under den store steinen. Ferden går videre. Forbi Kvalhausen mot Rekvikneset og inn til Sør-Rekvika. Her er det god ly og grei landing bak den lille moloen som en gang ble bygd. En grei rasteplass – og mobildekning!

Sør-Rekvik


En kort rast her før turen går videre. Stadig vekk letter havørn fra store steiner og bratte berg. Er havet blankstille er oteren synlig inne ved land, og er man ekstra  heldig oppleves hval. Sjøfugl er det nok av. Fra Nord-Fugløya nord i havet trekker alke og lunde innover Lyngen for å leite etter mat til sultne unger. Ved Skarvberget og på Skarvsteinneset sitter storskarven.
Like nord for Skarvesteinbukta passeres enda et geologisk fenomen, Omnan. Her har havet gravd ut små grotter i berget. 

Omnan


Sotneset, et par kilometer lenger sør, er en fin plass å gå på land. En lang pause eller evt. overnatting. Best ilandstigning finnes rett på sørsida av neset. Her går det inn ei lita vik rett neden for en gammel campingvogn. På Sotnes er det også lett å finne tørr ved og vann.

På Lyngen møter vi Sakteruta med skipper Randi og mannskap Ragni


Er man heldig med strømmen, går det fort unna fra Sotnes mot Geitvika og videre forbi Lillevika.  Geitvik og Lillevik er begge plasser der det bodde folk. I dag holdes husene vedlike som ferieboliger. Nå går kursen østover, forbi Neset og Akkarvik og tvers over Langfjorden.
På Haugneset glir kajakkene mot land i ei stille stø.

Ei god stø på Haugnes
Padleruta

Viktig om turen:
Kart: Kartverkets Norge 1:50 000, nr 183
Turens lengde: ca 28 km
Tidsbruk: Minst 7 timer

Øyenes fjellverden - Eneset på KågenSkjervøy kommune har mange gode og varierte tilbud til den som ønsker å bedrive uteliv. Her er muligheter for den som vil svette og slite, så vel som for dem som verken kan eller vil slite i motbakker, føle suget på luftige tinder eller gli gjennom bølgene i kajakk. En trivelig naturvandring uten store høyder og svettende motbakker er turen rundt Eneset på Kågen.
Turen starter fra enden av veien i Simavåg. Her er også mulighet for parkering.
En liten sti fører  ned i fjæra mellom to naust. Følg fjæra nordover noen hundre meter. Etter hvert  kommer en sti til syne i gressbakken over fjæresteinene. Stien er tydelig, men her som  mange andre plasser langs kysten, gror det åpne kystlandskapet igjen.

Simavåg

Nærmere Skjerneset åpner landskapet seg igjen. Stien deler seg.
Til høyre leder den nordøstover langs ei myr. Til venstre ledes man over mot bergene ut mot Enessundet. Ferden her er ganske stiløs opp mot det som heter Litløya. På venstre side, i nordvest, ligger Skjervøya på  andre siden av Enessundet. Til høyre, i sørøst, ser man ned på myra og de små myrvannene som også passeres seinere under turen.

Mot Skjerneset

I ei lita  bukt et par hundre meter sør for Eneset har noen satt opp ei gamme. Gammen er åpen, men innbyr ikke til hvilepause. Her er søppel og rot, både ute og inne. Dette kunne vært en trivelig rasteplass, hvis det ikke hadde vært søppel, mest i form av tomme ølbokser. Her bør nok noen kjenne sin besøkelsestid. Heldigvis er det vakrere syn som venter lenger ut.
Enesbukta er med sin flotte rullesteinfjære og utsikt mot Ytre Kvænange en fin plass å raste. Det er det mange som har gjort før. Her er bygget grue og sitteplasser. Fantastisk sted å tilbringe en sommernatt!

Enesbukta

Fra Enesbukta går det sti tilbake på sørsida av myra. Stien er lettgått og ganske tørr, om man da ikke tar seg en tur ut på myrflatene for å se etter gyldne, søte moltebær.

Myra mellom Litløya og Øya.
Enesbukta er fra sommeren 2015 med som et Ut i NORD-mål.
Postrør med kodeark ligger inne i varden midt på bildet.
Rutevalg
Enesbukta og UtiNord: Er du en av dem som deltar i UtiNord kan du gå direkte til Enesbukta
ved å følge gulmerket rute. Ruta følger tydelig sti fram til et lite skogholt vest for myra.
Der tar den gulmerkede ruta av mot høyre. Følg merking på sørsiden av myra, ned mot rasteplassen
i Enesbukta.Viktig om turen:
Kartblad 1634-I Rotsundet,evt. Kartverket Norge 1:50 000, nr 183
Turens lengde: 4,2 km (direkteruta til Enesbukta er kortere).
Tidsbruk: 1,5 time
Gode joggesko