Translate

torsdag 15. august 2013

Øyenes fjellverden – Kulturstien på LaukøyaLengst sør på Laukøya går det ei turløype der du kan kombinere natur og friluftsliv med vandring i spennende kystkultur.
Kulturstien starter ved enden av veien lengst sør på Laukøya

Kulturstien starter ved enden av veien på Nikkeby, ved et rødt, inngjerda fritidshus. Her er det mulighet for parkering, om man har bil. Gangavstand fra fergeleiet er ca 2 km.
Stien er tydelig og følger kystlinja. Langs kulturstien er det satt opp åtte informasjonstavler. Allerede etter et par hundre meter finnes den første tavla. Her får vi vite at Nikkebyværingenes eldste fotballstadion lå.
Nikkeby grand old station


Tavla som forteller om samisk liv og virke på øyene

Neste informasjonstavle er langt mer omfattende. Vi er kommet fram til Finnkeila. Tavla gir fyldig informasjon om samisk virksomhet i området.
Turen går videre gjennom det frodige landskapet – blåbæra her sies å være de beste.
Etter noen hundre meter dukker et lite kvartærgeologisk fenomen opp. Skred fra fjellet over ser ut til å ha ført med seg trær, jord og stein ned mot fjæra, men ser vi nærmere etter, oppdager vi et lite tjern bak en høy voll av stein. Dette kan minne om en såkalt dødisgrop, en grop der is fra istida ble liggende igjen og forme en grop i terrenget.En ny tavle dukker opp. Vi er kommet til Sandbakken, et område med en tragisk historie.Om fiskere som her har søkt ly for uvær på havet, men i stedet omkommet i snøskred fra Sandbakkskorra. 
Sandbakken

Kulturstien fortsetter nordøstover mot Ramnberg. Noen hundre meter etter Sandbakken beveger den seg inn i et myrområde. Stien er ikke like tydelig lenger, her kan det være like greit å følge fjæra fram mot Ramnberg. Det er likevel verdt å få med seg myrområdet hvis man har gode sko. Her på Torveneset hentet nemlig folk fra Nikkeby torv og ved til brensel. En liten informasjonstavle gir informasjon om dette.
Hvis vi går over myra møter vi ei ny lita tavle som forteller at vi er kommet fram til Sørvollen på gården Ramnberg. Straks etter krysses elva fra Ramnbergdalen over ei bru. I enden av det som tidligere var oppdyrket land, står ei tavle som informerer om gården Ramnbergs historie. 
Gården i Ramnbergdalen

Fra informasjonstavlaRamnbergstøaHer slutter tilsynelatende kulturstien, ingen sti fører videre. Følger man fjæra videre mot Nova, skal det ligge  to poster til lenger ut. Planen er å føre stien helt ut til Nova. Vi stopper imidlertid vandringen her og følger stien tilbake til Nikkeby.
KulturstienViktig om turen:
Kart: Statens kartverk, Norge 1:50000, nr 194
Turens lengde: 5,2 km
Tidsbruk: ca 2 timer
Annet: Gode tursko

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar