Translate

onsdag 3. juli 2013

Øyenes fjellverden - Vardhaugen og Maursunddalen
Maursund på Kågen er omgitt av høye fjell. Ikke minst den 1099 meter  høye Maursundtinden som med sin karakteristiske topp  danner bakgrunn for bygda og den fredede Maursund gård. Det er imidlertid verken Maursundtinden, Søndre Kågtinden eller Blåtinden som først ligger på bygdefolkets lepper når det snakkes om tur. Adskillig lavere i terrenget befinner Vardhaugen seg, med sine 292 meter over havflaten. Vardhaugen er dessuten den sydligste toppen på Kågen. 

Maursunddalen med Blåtind (tv), Søndre Kågtind og Maursundtind.

Turen til Vardhaugen starter ved den hvite garasjen rett etter Maursund gård. Et kjørespor leder vei over et jorde og inn i den frodige bjørkeskogen. Sporet kan i begynnelsen være litt vanskelig å følge i den frodige vegetasjonen midtsommers, men allerede et par hundre meter opp i skogen blir veien tydeligere. Like over tregrensen, der kjøresporet gjør en sving nedover i terrenget, følges en smal sti videre mot vest, oppover i terrenget. Like etter dukker varden på Vardhaugen opp mot horisonten Turen kunne sluttet her. 

Vardhaugen


Men, hvorfor ikke fortsette nordover, inn mot den gamle brebotnen mellom Maursundtind, Søndre Kågtind og Blåtind. Landskapet inn mot den lille botnsjøen innerst i dalen bærer tydelig preg av isen som en gang arbeidet seg gjennom landskapet. Her gjenkjennes både bunnmorene og sidemorene. Terrenget er delvis stiløst, men lett å ta seg fram i. Der stier finnes, er disse tråkket av rein og sau. Stiene forsvinner ofte like raskt som de dukker opp.
Til tross for varme dager i juni og juli ligger det ofte snøflekker innover dalen, og botnsjøen kan nok i kalde sommere oppleve at isen ikke tiner helt bort.
Botnsjøen innerst i dalen


Turen ut dalen går på østsida. Følg elva ned til der den deler seg i to; Novaelva mot sørvest og Maursundelva mot sørøst. På sørsida av Maursundelva fører en mer eller mindre tydelig sti ned mot Maursund gård.

Viktig om turen:
Kartblad: Rotsundet 1634 I
Gode terrengjoggesko.
Turen tar ca 3 timer.
Lengde:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar